fakirhâne


fakirhâne
(A.-F.)
[ ﻪﻥﺎﺧﺮﻴﻘﻓ ]
bendenizin evi.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • fakirhane — is., esk., Ar. faḳīr + Far. ḫāne 1) Düşkünler yurdu 2) mec. Alçak gönüllülük göstermek için kendi evinden bahsederken kullanılan bir söz Yusuf Ali nin Yıldızlara Karşı yı yazdığı masa bizim fakirhanede bulunuyor. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FAKİRHÂNE — Mütevazilikle söz söyleyen kişinin evi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • fakir — sf., Ar. faḳīr 1) Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir. F. R. Atay 2) Olması gerekenden az Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem. M. Yesari 3) is. Hindistan da yokluğa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hane — is., Far. ḫāne 1) Ev, konut 2) Ev halkı Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktı. N. Cumalı 3) Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz Dama tahtasında altmış dört hane vardır. 4) mat. Basamak 5) müz. Klasik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük